Pořádané akce

Prague PostgreSQL Developers Day (P2D2) 2018

Jedenáctý ročník konference P2D2 se koná 14. a 15.2. 2018, v Dejvicích v nové budově ČVUT FIT (Thákurova 9) jako v posledních několika letech. Konference je opět dvojdenní, seznam přednášek, (přednášky, hodnocení apod.) najdete na stránkách konference.

Prague PostgreSQL Developers Day (P2D2) 2017

Výroční desátý ročník konference P2D2 se koná 15. a 16.2. 2017, a to opět v Dejvicích v nové budově ČVUT FIT (Thákurova 9). Seznam přednášek, (přednášky, hodnocení apod.) najdete jako vždy na stránkách konference. Stejně jako v předchozím roce je konference dvojdenní, tj. první den školení, druhý den tradiční konference.

Prague PostgreSQL Developers Day (P2D2) 2016

Devátý ročník konference P2D2 se koná 17. a 18.2. 2016, opět v Dejvicích v nové budově ČVUT FIT (Thákurova 9). Seznam přednášek, (přednášky, hodnocení apod.) najdete jako vždy na stránkách konference. Stejně jako v předchozím roce je konference dvojdenní, tj. první den školení, druhý den tradiční konference.

Prague PostgreSQL Developers Day (P2D2) 2015

A máme tu další ročník konference, která se tentokrát bude konat 11-12.2:2015 v nové budově ČVUT FIT v Dejvicích (Thákurova 9). Další informace o konferenci (přednášky, hodnocení apod.) najdete jako vždy na stránkách konference. Novinkou letošního ročníku jsou školení, tj. většinou půldenní zevrubnější přednášky na praktická témata.

Prague PostgreSQL Developers Day (P2D2) 2014

Letošní ročník (sedmý) jednodenního setkání českých vývojářů a uživatelů databáze PostgreSQL se uskuteční dne 6.2.2014 na půdě MFF. Informace o konferenci (registraci, přednášky, hodnocení apod.) najdete opět na stránkách konference.

Prague PostgreSQL Developers Day (P2D2) 2013

Již šestý ročník jednodenního setkání českých vývojářů a uživatelů se uskuteční dne 30.5.2013 na půdě MFF. Informace o konferenci (registraci, přednášky, hodnocení apod.) najdete na stránkách konference.

pgconf.eu 2012

Letošní ročník evropské konference uživatelů PostgreSQL se uskuteční ve dnech 23. - 26.10. v Praze a sdružení CSPUG se jako místní sdružení uživatelů podílí na její organizaci. Podrobnosti na stránkách konference.

Prague PostgreSQL Developers Day (P2D2) 2012

Sdružení CSPUG každý rok organizuje konferenci Prague PostgreSQL Developers Day a také pravidelná večerní setkání věnovaná nejen databázi PostgreSQL ale i dalším databázím (relačním i nerelačním).

Konreference P2D2 je jednodenním setkáním vývojářů využívajících databázi PostgreSQL, jejíž pátý ročník se konal dne 9.2.2012 na půdě MFF. Podrobné informace o konferenci (přednášky, hodnocení apod.) pro jednotlivé ročníky najdete na stránkách konference.

Prague PostgreSQL Developers Day 2011

Na webu můžete najít i videa z předchozích ročníků - například z roku 2011 jsou k dispozici fotografie od Tomáše Vondry a Matěje Humpála

Večerní setkání

CSPUG se také podílí na organizování pravidelných večerních setkání - dosud se uskutečnilo pět těchto setkání. Jejich přehled (včetně PDF verzí slidů k jednotlivým přednáškám) je dostupný zde.