Orgány sdružení

Výkonný výbor

Na členské schůzi dne 21.3.2012 (zápis) byly schváleny změny stanov a zvoleny orgány v následujícím složení:

  • Jakub Ouhrabka
  • Tomáš Vondra

Dozorčí rada

  • Pavel Stěhule
  • Pavel Hák

Výše členských příspěvů byla stanovena takto:

  • fyzická osoba - 500 Kč
  • student (do 26 let) - 200 Kč
  • právnická osoba - 2000 Kč