Členové

Členem CSPUGu se mohou stát jak fyzické tak i právnické osoby. Výše ročních členských příspěvků je stejná jako v loňském roce, tj. 200 Kč pro studenty (do 26 let), 500 Kč pro fyzické osoby a 2000 Kč pro právnické osoby. Chcete-li se stát členem sdružení CSPUG, využijte formuláře na adrese http://clenove.cspug.cz.

Zadané údaje jsou potřebné pro řádnou evidenci členů, a v budoucnu také plánujeme zveřejnění seznamu členů (kteří to v registračním formuláři výslovně povolí) na těchto stránkách. Údaje potřebné pro úhradu členského příspěvku (tj. číslo účtu, konstantní a variabilní symbol) vám po vyplnění formuláře přijdou e-mailem. Do poznámky prosím uveďte zda jste členem CSPUGu byl(a) již v minulém roce a zda se plánujete zúčastnit členské schůze pořádané 21.3.2012.

Informace potřebné pro platbu (konstantní a variabilní symbol) vám přijdou e-mailem po vyplnění formuláře. Do poznámky prosím uveďte zda jste členem CSPUGu byl(a) již v minulém roce a zda se členské schůze
plánujete zúčastnit.

Upozorňuji že částku je třeba uhradit tak aby nejpozději v den konání členské schůze byla připsána na účet sdružení, a členství dle stanov podléhá schválení stávajících členů.

Poznámka: Registrační formulář je prozatímní beta-verze a navíc běží na VPS který teprve postupně zprovozňujeme - v případě technických problémů prosím o pochopení a oznámení e-mailem (info(at)cspug.cz).